Forside

Aktuel

Issefjordens Ørredsammenslutning 

Oprindelige ørreder i Karup  Å 

Hormonforstyrrelse 

 Ørredudsætninger 

Regnbueørreder - faunaforurening    

Fiskehistorie fra Grønland

Links

Webmaster

                                                                                                        20/8– 05.

 

Til Gorm Rasmussen, Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU)!

 

Som man tidligere i DFU er blevet orienteret om, har der gennem en årrække været gentagne massive udslip af store regnbueørreder fra havbruget ”Musholm Lax”, der er beliggende i Storebælt. Der har årligt været flere af disse udslip efter etableringen af havbrugets afdeling på ydersiden af Musholm for 5-6 år siden i et stærkt vindeksponeret område, hvor de store efterårsstorme giver anledning til nedbrydning af burene.

De mange undslupne regnbuer søger i vid udstrækning op i nærliggende vandløb, hvor de udgør en massiv faunaforurening – næringskonkurrence, prædation på de små rigtige ørreder (Salmo Trutta) der måtte forefindes, optagelse af standpladser og gravning i gydebanker, hvilke der ikke er så mange af i de ramte sjællandske vandløb.

Der er nu lavet en såkaldt undersøgelse (betalt af havbrugernes interesseorganisation) der kun beskæftiger sig med evt. forstyrrelse af gydebanker, og på et løst grundlag ”frikendes” regnbueørrederne for skadevirkninger i dette hjørne af det samlede problemkompleks.

Hvad angår sagens indhold og forløb gennem årene ( også omtalte ”undersøgelse”) henvises til hjemmesiden www. stangfisker. dk hvor også denne skrivelse vil blive optaget.  

Som repræsentanter for en af de sportsfiskerforeninger, hvis fiskevande er hårdt ramt af faunaforureningen, må vi alvorligt kræve, at DFU ”kommer ud af busken” og tager afstand fra fortsættelse af udslippene, så div. myndigheder ikke længere kan henholde sig til at handle i god tro og undgå stillingtagen til udslippene og havbrugets placering og drift.

Vi kan undre sig over, at DFU ikke for længst har grebet ind af egen drift, når institutionens ”politik” ellers er præget af for enhver pris at undgå faunaforurening. Et eksempel herpå fra de senere år er, at DFU regner naturlig strejfning af havørreder for faunaforurening og har brugt dette synspunkt som argument for de forringelser af udsætningerne, der har fundet sted.

Så en hurtig indsats mod forureningen med regnbueørreder må være på sin plads, såfremt DFU skal beholde sin troværdighed i ikke for flosset stand!

 

Med venlig hilsen  

Jens O. Jensen

Bjørn Larsen  

Sportsfiskerforeningen f. Slagelse og Omegn.