Forside

Aktuel

Issefjordens Ørredsammenslutning 

Oprindelige ørreder i Karup  Å 

Hormonforstyrrelse 

 Ørredudsætninger 

Regnbueørreder - faunaforurening    

Fiskehistorie fra Grønland

Links

Webmaster

SPORTSFISKERFORENINGEN FOR SLAGELSE OG OMEGN

 

 

Regnbueundersøgelsen 2005

 

Som bekendt deltager foreningen i den igangværende undersøgelse om hvorvidt de undslupne regnbueørreder gyder og forstyrrer livet for de "normale" indbyggere, nemlig havørreden og bækørreden.  

Vi har i januar lavet en optælling af gydebanker i dele af Tude Å’s vandsystem, og igen her i april har vi gen­nemgået strækningerne igen.  

Søndag d. 13/4 var vi så ude med biologen Peter Henriksen, der forestår undersøgelsen, og foretage el-fiskning på en anden del af vandsystemet. Vi registrerede ca. 50 regnbueørreder (50!) på dette stræk, hvoraf en del var udleget. Herudover blev der checket ændringer i de nuværende gydebanker, og om der var kommet nye til.  

Nu mangler så en el-fiskning af en tredje del af vandsystemet i den kommende tid, hvorefter biologen Peter Hen­riksen afslutter undersøgelsen, det skal blive spændende at se resultatet.

Erik Wilson og Jens O. Jensen

Jesper Andersen og Michael Jørgensen i gang med registreringen, i baggrunden ses Kim Petersen.