Forside

Aktuel

Issefjordens Ørredsammenslutning 

Oprindelige ørreder i Karup  Å 

Hormonforstyrrelse 

 Ørredudsætninger 

Regnbueørreder - faunaforurening    

Fiskehistorie fra Grønland

Links

Webmaster

                                                                                                            

Ny bog om havørreder!

 

Takket være julen blev undertegnede begavet med den sidste nye bog fra den kendte lystfiskerskribent Steen Ulnits, nemlig bogen ”Havørred”.

Forfatteren kommer på 376 sider med behagelig typografi og mange billeder godt rundt i emnet, både hvad angår havørreders liv og levned og hvordan man fisker dem i såvel fersk - som saltvand.

Særlig den udførlige gennemgang af biologien er væsentlig set i lyset af, at det ligesom kniber lidt med kendskabet til fiskeribiologi blandt mange af nutidens lyst/sportsfiskere. Her bør bogen kunne blive en hjælp til øget oplysning!

Desuden gøres der meget ud af at give gode råd om fiskeriet måned for måned igennem året, suppleret med en udførlig statistik over fangsten af store ørreder gennem en årrække, hvilken måned de er fanget og hvor. Da der er tale om en statistik på basis af en løbende konkurrence, er der dog nok landet over fanget betydeligt flere fisk end de optegnede. Hvad angår mine havørreder over 4 kg. er kun en enkelt med i statistikken, der dog giver et godt fingerpeg om fangstmuligheder.

Hvad der yderligere er positivt ved bogen er, at Steen Ulnits forholder sig skeptisk til de forringelser af ørredudsætningerne, der er sket de senere år og desuden i sin gennemgang af fisketegnet afdækker svaghederne ved og misbruget af denne ordning, der gør, at der efterhånden blot er tale om en simpel indirekte skat på lystfiskere (se i øvrigt om udsætninger og fisketegn på denne hjemmeside)

Det bør dog lige nævnes, at det står værre til med udsætningerne end nævnt i bogen.

At Steen Ulnits sådan ”griber fat om nælderne” på to væsentlige områder er velgørende, men har sikkert også været årsag til, at bogen i ”Danmarks Sportsfiskerforbunds” blad ”Sportsfiskeren” får en småsur anmeldelse – uden at anmeldelsen dog henviser til ”nælderne”. Men forbundet har jo også godkendt nedskæringerne i udsætninger og forholdt sig passiv til den anvendelse af fisketegnsmidlerne, der tilgodeser forskning og andet, der ikke kommer betalerne til gavn i form af bedre fiskeri. Det er upraktisk, hvis der trampes for meget på de ømme tæer i fiskeripolitikken! 

Bogen er generelt dejligt fri for den ”naturromantiske” vinkel, der præger meget skriveri om friluftsaktiviteter i vore dage. Forfatteren ønsker tydeligvis, at læseren skal få større indsigt i fiskeriet og fange flere fisk!

 

Forlag: Gyldendal

Pris:     399 kr.

 

                                                                                                          Bjørn Larsen.