Forside

Aktuel

Issefjordens Ørredsammenslutning 

Oprindelige ørreder i Karup  Å 

Hormonforstyrrelse 

 Ørredudsætninger 

Regnbueørreder - faunaforurening    

Fiskehistorie fra Grønland

Links

Webmaster

                                                                                                                 23/3 – 06.

 

Bestilt Tv-udsendelse?

 

På TV (DR) kører en ofte interessant serie ved navn ”Viden om”, og for nylig handlede det om torsk. Meget rigtigt blev det påpeget af den søde dame, der står for serien, at torsken på grund af overfiskning var en truet fiskeart, og man kunne så have forventet, at der var kommet en solid kritik af den ansvarsløse fiskeripolitik, der lader overfiskeriet fortsætte. 

Men nej, det var et ganske andet formål, der var baggrunden for udsendelsen, nemlig at gøde jordbunden for opdræt af burtorsk, båret af en ”filosofi”, der gik på, at når der nu ikke var så mange torsk ”på fri finne”, så gav det et godt marked for burtorsk, og med miljøministerens nye bekendtgørelse om havbrug ville der være åbnet op for mulighederne. 

I udsendelsen optrådte der naturligvis et par eksperter, der med nærmest stjerner i øjnene ridsede de store muligheder op. Stod det til dem, ville forbrugerne ikke komme til at mangle torsk! Og de havde allerede undersøgelser i gang omkr. forholdene for torskeopdræt.

Disse undersøgelser fik vi muligheder for at følge ganske nøje, og for de fleste seere var det sikkert nye oplysninger. I realiteten var eksperterne i gang med at ”genopdage” for længst klarlagte forhold omkring temperatur, iltforhold og saltholdigheds betydning for fisk.

Hvad de i deres store projekt er nået frem til, kunne de have læst sig til fx i statsbiolog Knud Larsens udmærkede lille bog fra 1970 ”Hvor står fisken” – et skrift, der i høj grad kan anbefales til lystfiskere, der ønsker et bedre indblik i, hvordan fiskene opfører sig. Bogen kan sikkert stadig findes på større biblioteker, eller i hvert fald skaffes hjem.

Men det er ganske pudsigt med den ret udbredte tendens til at ”genopdage Verden”, der præger nye generationer af forskere, men det sikrer da beskæftigelsen! 

Fraset det morsomme indblik i dansk forskning var det en i situationen yderst ubehagelig udsendelse, skønt forskerne måtte erkende, at de indre danske farvande ikke egnede sig til torskeopdræt (hvad de altså kunne have læst sig til) men de trøstede med, at der var optimale muligheder i flere lande omkr. det nordlige Atlanterhav, så priserne på torsk – til glæde for forbrugerne – ret snart ville falde markant.

Udsendelsen gav derfor det budskab, at overfiskningen ikke er noget problem, hvilket nok har glædet fødevareministeren, der sammen med sine forgængere har ansvaret for situationen i dag. Hvem mon har bestemt tidspunkt for og indhold i udsendelsen?? 

Mere naive miljøfolk og lystfiskere kunne måske trøste sig med, at et større opdræt af burtorsk automatisk ville få erhvervsfiskeriet til at stoppe overfiskningen. Mere sandsynligt er, at fangsten af torsk ”på fri finne” vil blive markedsført som ”vildtorsk” eller ”økologiske” til en højere pris, og at der sikkert kan skabes et marked for denne vare blandt de mere såkaldt bevidste forbrugere. At der er gode muligheder for svindel takket være den ringe kontrol, der er et resultat af den erhvervsvenlige nedskæring af fiskeri- og fødevarekontrol, er et andet problem.

Et spørgsmål, som udsendelsen også gik elegant udenom, var kvaliteten af burtorsk. For profittens skyld er det nødvendigt at sikre de indelukkede fisk den hurtigst mulige tilvækst, og hos regnbueørrederne fra havbrug resulterer det i udpræget ringe kvalitet. Men der kalkuleres sikkert med, at blot der står ”torsk” på pakken i frysedisken, er de fleste forbrugere tilfredse.

Hvilken fiskeart bliver mon den næste, der skal ”reddes” via buropdræt?

 

Bjørn Larsen.