Forside

 Aktuel

 Isefjordens      Ørredsammenslutning     

 Oprindelige ørreder i Karup Å

 Hormonforstyrelse

 Ørredudsætninger 

 Regnbueørreder - faunaforurening

 Fiskehistorie fra  Grønland

 Links

 Kontakt

 Web-master

 

 

 

 

cc Bjørn Larsen

 

Creative Commons License
Denne værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser. 2.5 Danmark Licens.

 

 

Falsk varebetegnelse på fisk.

 

I slutningen af 08 opdagede undertegnede, at der i flere forretninger (Brugsen, Netto) var produkter på basis af buropdrættede regnbueørreder til salg under den fejlagtige betegnelse ørred – endda i et enkelt tilfælde havørred. Da der oplagt var tale om falsk varebetegnelse, indbragte jeg sagen for fødevarekontrollen, der i skrivelse af 17/12 – 08 meddelte, at producenten havde henstillet til pågældende forhandlere at anvende den rette benævnelse.

Så langt, så godt. Stor var derfor min overraskelse, da jeg d. 5/1 d. a. blev ringet op af en anden person fra fødevarekontrollen, der oplyste mig om, at det var tilladt at bruge de fejlagtige betegnelser, jeg havde fundet, som ”handelsnavne”. Det skulle angiveligt være nævnt i en lov, som jeg kunne finde på Levnedsmiddelstyrelsens hjemmeside. Adspurgt om lovens navn var vedkommende ikke i stand til at svare, ligesom han heller ikke kunne forholde sig til, at der var tale om forskellige arter af fisk, og at de ansvarlige myndigheder altså faktisk ”satte biologien ud af kraft” og vildledte forbrugerne. Det svarer faktisk til at tillade salg af æbler som pærer eller omvendt. Begge frugter hører til kernefrugtfamilien og de nævnte fisk, der er ofre for den øjensynlig tilladte navneforvirring, tilhører den store familie af laksefisk.

Pågældende var ganske uimodtagelig for argumenter baseret på biologiske kendsgerninger og virkede generelt uvidende på området, men var vel også kun en ”bydreng”, der skulle lukke munden på en kritisk forbruger, men arrogante og uvidende ansatte i det offentlige er jo desværre ikke et særsyn!

Efter samtalen søgte jeg på Fødevarestyrelsens hjemmeside og fandt ingen lov eller bekendtgørelse, men blot en alenlang liste over handelsnavne på fisk udarbejdet tilsyneladende af et kontor i Fødevarestyrelsen (kontoret for fødevarekvalitet, teknologi og markedsføring).

Til min forbløffelse fandt jeg her hele 13 vidt forskellige fisk af laksefamilien, (danske som udenlandske) der kan markedsføres som ørreder!! Så det er vildledning af forbrugere, der vil noget!

Der kan vist ikke herske tvivl om, hvordan det makværk er blevet til. Fiskehandelens organisationer - der sikkert har leveret oplægget til listen – har været meget interesseret i, at navnet ”ørred” kunne klistres på så mange produkter som muligt, da navnet blandt de fleste forbrugere er synonymt med kvalitet, og så betyder det mindre, at de 13 nævnte fiskearter er af mildt sagt stærkt svingende kvalitet. Dette gælder bl.a. de buropdrættede, hvor det for nylig kom frem i TV, at de blev opfodret forkert (men billigt). Og så hjælper det ikke forbrugerne meget, at arternes latinske navne skal oplyses, da der nok skal ledes længe efter købere, der er hjemme i disse betegnelser (der yderligere angives med ganske små bogstaver, medens ordet ”ørred” er kraftigt fremhævet).

Det har været let at få det generelt erhvervsvenlige ministerium til at godtage listen. Tænk blot på samme ministeriums nedskæringer i fiskerikontrollen og ulyst til at gøre en indsats for at ophjælpe truede fiskebestande i de danske farvande. Men nu har man altså også sat vildledning af forbrugerne i system til gavn for producenter og handel.

 

Bjørn Larsen.