Forside

Aktuel

Issefjordens Ørredsammenslutning 

Oprindelige ørreder i Karup  Å 

Hormonforstyrrelse 

 Ørredudsætninger 

Regnbueørreder - faunaforurening    

Fiskehistorie fra Grønland

Links

Webmaster

Fiskeri i Grønland.

Efter at have været i Grønland nu snart 6 måneder og prøvet både vinter, forår og sommer kan det vel være på tide, at ”Fiskeøjet” får en lille beretning med både godt og skidt:  

Generelt må det siges, at fiskeriet her oppe er bedre end i Danmark uden at være det eventyr, man tidligere har hørt om, undtagen måske hvis man har mulighed for (eller råd til) at tage til en af de gode elve, når der er opgang af de havgående rødinger (dem der lidt vrøvlet på dansk kaldes fjeldørreder). Desværre er disse fisk udsat for et ret effektivt garnfiskeri, der de sidste mange år har betydet, at gennemsnitsstørrelsen er gået ned. Muligheden for at blive fanget er for stor! Selv er jeg så heldig at bo et sted med nogle udmærkede klipper kun ca. 50 m. fra vinduerne, og hvor der er en jævn trafik af rødinger forbi. Det har givet mange fisk fra slutningen af juni, og selv om den største ”kun” har været 54 cm (for en del år siden havde den måske været 70) har fiskeriet dog mindet en del om ørredfiskeriet ved de vestsjællandske kyster, før udsætningerne blev forringet i 2001.

Da foråret rigtig slog igennem, fik vi en udmærket jolle med motor og hermed mulighed for havfiskeri, og det har givet ganske pænt i sommerens løb, især hvor det drejer sig om havkatte og torsk, efterhånden som vi lærte de bedre steder at kende. Men de forskellige arter af rigtige ”havfisk” er trykket af et effektivt erhvervsfiskeri længere til søs. Der er slet ikke de torsk, der burde være, efter at havtemperaturen ellers er steget de senere år. Torskene er dog af fin kvalitet, betydeligt bedre end de danske og fighter som gale. De havkatte, der er flest af, er den almindelige stribede, der også findes i Danmark, og den fanges let på pirk med et par ophængere, alt agnet med strimler af uvak (en ildesmagende torskefisk) eller håising. Denne havkat bliver ikke så stor som den plettede, men fiskes ikke så meget erhvervsmæssigt samt smager bedre.

”Grønlands Naturinstitut” udkom for ganske nylig med en rapport, der i stærke vendinger advarede imod at lade stå til indenfor erhvervsfiskeriet. Særlig måtte der passes på den begyndende forøgelse af torskebestanden, men havkatte og rødfisk var også truet af nedfiskning. Rødfisk har vi for resten slet ikke set noget til på vore havture (endnu da) men det er jo også blevet en eftertragtet fisk på det europæiske marked. Det må endvidere med i billedet, at fiskene i Grønland vokser langsomt p.g.a. de lave vandtemperaturer – noget de fleste vist ikke gør sig rigtig klart. Bestandene bliver derfor ekstra sårbare.

Selv om Grønland er stort og de grønlandske farvande udstrakte, findes samme problemer der plager dansk fiskeri, nemlig en for stor grådighed! Der er heller ikke den store forskel på politikernes indsats for bevarelse af fiskebestandene. Såvel det grønlandske landsstyre (regeringen) som det danske fødevareministerium overhører helst advarsler og skrider ikke effektivt ind overfor et erhvervsfiskeri, der er ved at save den gren over, som det selv sidder på (sammen med de sagesløse lystfiskere).  

Det har været lidt af en overraskelse at opleve det magre udbud af fiskegrej her i Grønland. Selv Bilka er i forhold til det et rent slaraffenland. Agter man sig til Grønland med fiskeri for øje, må man være godt forsynet hjemmefra. Svirvler med hægte er ikke til at opdrive, ej heller flettede liner eller ”fireline”. Kroge i mindre formater end til 500 g. pirke er ukendte undtagen på de enkelte spindere og blink, man kan købe. Fluefiskeren kan måske finde 2-3 forskellige fluer i samme størrelse, og ligeså ringe stillet er havfiskeren, hvad angår pirke, hvor udvalget også er beskedent, hvad angår størrelser, form og farver.

Som et kuriosum kan nævnes, at det ene af de 2 firmaer, der hjemtager fiskegrej fra Danmark, her i foråret overvejende havde hjemtaget geddeblink(!) Gad vide hvem der er rådgiver for firmaet? Men er man ude efter gode geddeblink til en billig penge (kr. 10 pr. stk.) er Grønland lige stedet at gøre indkøb.

Det kan da være, at der andre steder end her i Maniitsoq (Sukkertoppen) hvor vi bor, er bedre muligheder for at finde fiskegrej, men så er det nok kun i hovedstaden Nuuk.

Et vigtigt lyspunkt er, at benzin til påhængsmotoren er rørende billig. For tiden ligger prisen på 2,87 kr. pr. l.

Men altså alt i alt (endnu da) bedre fiskemuligheder her i Grønland. Man kan dog godt – når tanken falder herpå – savne en god tur i ordentligt vejr på Tissø!

3.august 2004 

Bjørn Larsen