Offentliggjort i "Sjællandske" november 2011

 

 

 

 

 

 

Fisketegnet – brugerbetaling på afveje!

Tirsdag d. 22/11 var der i ”Sjællandske” en lille ”jubelartikel” om, at nu skulle lystfiskere betale mere for det lovbefalede fisketegn. Det kunne have været rart, om der havde været en journalist med forstand på fiskeriforhold inde over, hvad der vist var en pressemeddelelse fra Fiskeridirektoratet. Men her lidt brugeroplysning:

Lidt mærkeligt står der, at forhøjelsen skyldes en aftale mellem fødevareministeren og ”Danmarks Sportsfiskerforbund”. Spørgsmålet er ellers en del af finansloven og Sportsfiskerforbundet alene en høringsberettiget organisation, så det var vist en bommert! Men det undrer da ikke, at Sportsfiskerforbundet ikke modsætter sig myndighedernes påfund, da det jo kunne gå ud over det meget store tilskud dette skrumpende forbund modtager årligt. I det hele taget er seriøst arbejde for lystfiskernes interesser ikke dette forbunds kendetegn!

Fisketegnet blev oprindeligt markedsført på, at nu skulle der være penge til udsætninger af fisk – primært ørred – men desværre har loven en meget løs formålsparagraf, der tillader brug af pengene til mange formål. I vore dage er udsætningerne betydeligt forringede – især i den østlige del af landet – og til gengæld er administrationen af ordningen øget betydeligt, og en meget stor del af midlerne går til forskning, der bør betales over det alm. statsbudget. Endelig er midler til restaurering af vandløb svulmet op, skønt lystfiskerne jo ikke er skyld i, at danske vandløb tidligere med alle myndigheders velsignelse blev rettet ud. Det bør også være reelle statsmidler, der bruges til restaureringer!

At fisketegnet nu skal sættes op skyldes sikkert, at mange lystfiskere er blevet klar over misbruget af midlerne og det dårlige fiskeri – især ved kysten – og stopper fiskeri/køb af fisketegn. Det betyder måske også noget, at fisketegnet – som anden brugerbetaling samt ”grønne afgifter” vender den tunge ende nedad. Først ved overgang til folkepension slipper man for at betale, medens der overhovedet ikke tages hensyn til fx førtidspensionister og folk på langvarig kontanthjælp, skønt disse grupper netop ved lystfiskeri kunne få noget indhold i hverdagen!

Bjørn Larsen

Brobyvej 42, 4180 Sorø.