Forside

 Aktuel

 Isefjordens      Ørredsammenslutning     

 Oprindelige ørreder i Karup Å

 Hormonforstyrelse

 Ørredudsætninger 

 Regnbueørreder - faunaforurening

 Fiskehistorie fra  Grønland

 Links

 Kontakt

 Web-master

 

 

 

 

cc Bjørn Larsen

 

Creative Commons License
Denne værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser. 2.5 Danmark Licens.

 

 

Planer om øget fisketurisme!

 

I dagbladet ”Sjællandske” fremkom d.15/1 en artikel vistnok på basis af en pressemeddelelse fra Fødevareministeriet og formidlet af ”Ritzau”. Artiklen er en typisk hurra-artikel præget af flere fejl, men budskabet er klart, at ministeriet lurer på at lokke flere turister på lystfiskeri i Danmark.

Der skal laves ”en undersøgelse af samfundsøkonomien i at spænde lystfiskeri for turisterhvervet”. Undertegnede har for resten for allerede en del år siden foreslået ministeriet at lave en generel undersøgelse af det rekreative fiskeris betydning for samfundet, men det havde ingen interesse. Det kunne jo også få den kedelige virkning, at myndighederne måtte tage lystfiskeri og lystfiskere alvorligt. At det ikke er tanken fremgår tydeligt af, at lystfiskere i både artiklens tekst og i en tilhørende billedtekst noget flabet betegnes ”dagdrivere”. Så er de tåber sat på plads!!

Men ministeriet er altså interesseret i at lokke flere ”dagdrivere” til landet, så de kan lægge nogle penge, og dertil er man gået i samarbejde med en lystfiskersammenslutning ”Fishing Denmark” om den ovenfor nævnte undersøgelse. ”Fishing Denmark” er ikke en lystfiskersammenslutning, men ganske kommerciel bestående overvejende af campingpladser og hoteller, der naturligvis gerne vil have flere gæster i en tid med færre turister. Som biindtægt sælger man dagkort for enkelte lyst/sportsfiskerforeninger.

Resten af artiklen er et skønmaleri begået af fødevareministeren, der fabler om ”bæredygtigt lystfiskeri”, hvad det så er for en størrelse?  Og at lystfiskerne får et kvalitetstilbud, hvad det så skal bestå i?

Det kan i hvert fald knibe gevaldigt med kvalitet i vore dages fiskeri, hvis man ikke blot vil nyde vejret og den smule natur, der er tilbage, men også fange fisk. Ved kysterne som i mange af vore havområder har det overfiskeri, ministeren er så uvillig til at stoppe, gjort torsken til en truet fiskeart, og især i landets østlige dele har nedskæringerne i udsætninger (fra og med 2001) i høj grad spoleret det tidligere gode ørredfiskeri. Men det kan vel ikke forventes, at ministeren for turismens skyld vil rette op på udsætningerne, men hellere stadig bruge pengene fra fisketegnet på 

forskning og administration. Men der kan selvfølgelig fanges nogle fladfisk og sild.

Går vi til de ferske vande, er det de fleste steder foreninger, der har fiskeretten, og hvor kun medlemmer kan fiske. Hvad angår søer kunne ministeren dog gøre en indsats for ”bæredygtigt” fiskeri ved at stoppe det erhvervsfiskeri, der stadig foregår nogle steder efter aborre, gedde og sandart. Erhvervsredskaber burde fremover kun anvendes til kontrolleret fangst af skidtfisk. Det ville hjælpe på søernes balance, men ministerens velkendte erhvervsvenlighed kommer sikkert i vejen for en sådan forbedring!

Endelig må det formodes, at den forventede tilstrømning af udenlandske lystfiskere også skal løse fisketegn, men en kontrol ligger det tungt med, takket være ministerens stædige uvilje mod at styrke den underbemandede fiskerikontrol. 

Så alt taler imod at lokke lystfiskerturister til landet (undt. til en sildetur, lidt ”put and take” eller måske det Gule Rev) og det er vel heller ikke mange danske lystfiskere, der er særligt interesserede i, at der bliver flere om de sparsomme ressourcer. Heldigvis kan det nok blive svært at overbevise udlændinge om Danmark som lystfiskerparadis. Efter mine oplysninger er der sket en afmatning i besøgene de seneste år, efterhånden som især tyskerne er blevet trætte af dårlige fangster. 

Bjørn Larsen