Forside

 Aktuel

 Isefjordens      Ørredsammenslutning     

 Oprindelige ørreder i Karup Å

 Hormonforstyrelse

 Ørredudsætninger 

 Regnbueørreder - faunaforurening

 Fiskehistorie fra  Grønland

 Links

 Kontakt

 Web-master

 

 

 

 

cc Bjørn Larsen

 

Creative Commons License
Denne værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser. 2.5 Danmark Licens.

 

 

EU jagter lystfiskere!

 

Gennem årene har EU gennemført meget for at hjælpe erhvervslivet og forringe vilkårene for almindelige mennesker. Lige nu er der lidt stilstand affødt af forfatningskrise og den økonomiske krise, men bureaukratiet kan jo ikke med stilstand og må finde på noget for at vise sin berettigelse. Således har et kontor nylig besluttet at ”regulere” lystfiskeriet, vist med den begrundelse, at lystfiskere truer de fiskebestande, som EU ikke har formået at beskytte mod rovfiskeri.

Alle undersøgelser viser, at lystfiskeri ingen betydning har for fiskebestandes trivsel, men da viden om fisk og lystfiskeri er ringe blandt politikere og medier, har vrøvl og postulater gode vilkår.

EU-forslaget går (kortfattet) på, at fartøjer, der driver rekreativt fiskeri efter kvotebelagte fiskearter skal have en særlig tilladelse af medlemslandet.

Fangster fra dette fiskeri af kvotebelagte fiskearter skal registreres af medlemslandet.

Fangsterne skal afskrives på medlemslandets kvoter, der fastsætter en del af kvoterne alene til rekreativt fiskeri.

Endelig forbydes det at afsætte fangster fra rekreativt fiskeri, (allerede forbudt i Danmark).

Hvad betyder det så på jævnt dansk og i praksis? Ja, samtlige lystfiskerskibe og private småbåde, der fiskes fra, skal have tilladelse fra fiskerimyndighederne.

Hvis man fanger kvotebelagte fisk (fx torsk, rødspætter eller sild) fra båd eller land skal det indrapporteres. På lystfiskerskibe bliver det nok skippers ansvar at veje den samlede fangst og rapportere, så det bliver sikkert dyrere at komme på fisketur. Efter andre regler fra EU skal kvotebelagte fisk under mindstemålet tages med på land for at indgå i kvoten – stik imod dansk fiskerilovgivning, og i mange lystfiskerforeninger kan man ekskluderes for at hjemtage undermålsfisk.

Endelig er der lagt op til, at erhvervsfiskere og lystfiskere skal slås om kvoteandele. Det skal nok blive festligt!

Vedtages forslagene, må der opbygges en større administration – både i EU og det enkelte land. De efterhånden mange arbejdsløse kan måske få job her, og især fiskerikontrollen må udvides betydeligt. Fødevareministeren har da også klogeligt – endnu da – sagt fra overfor tåbelighederne. Desværre er der erfaring for, at danske ministre bøjer nakken i EU-sager, eller hun kan blive overstemt uden vetoret. Så vi må håbe på, at dette forslag – det tåbeligste siden de krumme agurker – bliver grinet ihjel som en tidligere lokal dansk regel om gebyr på kr. 500 for at hugge hul i isen.

Bjørn Larsen