Forside

Aktuel

Issefjordens Ørredsammenslutning 

Oprindelige ørreder i Karup  Å 

Hormonforstyrrelse 

 Ørredudsætninger 

Regnbueørreder - faunaforurening    

Fiskehistorie fra Grønland

Links

Webmaster

USÆTNINGSFORENINGEN VESTSJÆLLAND 95

V/ Formand Kurt Jørgensen
Bødkervænget 5, Sæby
4270 Høng
Tlf. 58850097 / 40598182
kurthsf@post.tele.dk

Sæby den 19 juni 2005

 

Pressemeddelelse  

Vedr: Pilotundersøgelse af regnbueørreder.  

Lystfiskerne fra hele Vestsjælland frikender ikke de store udslip af regnbueørreder fra Musholm Lax.  Den netop offentliggjorte undersøgelse, hvor der målrettet blev undersøgt om de undslupne regnbueørreder genbenytter havørredens gydegravning, her mangler stadig undersøgelse omkring alle de andre faktorer om sygdomsrisici og stressfaktorer over for åens naturlige bestand af ørreder.

Problemet med de undslupne regnbueørreder bliver forstørret af, at de har tendens til at blive ”hængende” oppe i selv de mindre og mindste vandløb, hvilket vi har kunnet registrere især inden for de sidste 3 år. Dette medfører en øget stresspåvirkning af den naturlige bestand af ørrederne i gyde og opvækstområderne. I de sidste par år har der været 2-3 udslip årligt (adskillige tons pr. gang) af fisk fra Musholm Lax.

Da det ikke er lovligt at udsætte regnbueørreder i den danske fauna, kan en undersøgelse der kun er rettet mod ødelæggelser af gydegravninger ikke frikende det, der sker gang på gang ved danske havdambrug. Der må fra myndighedernes side stilles krav om at udslippene stopper eller begrænses.

Alternativt skal Vestsjællands Amt eller de storkommuner, der overtager ansvaret efter kommunereformen, sammen med havdambrugerne tage ansvaret for, at der bliver så meget velegnet gydegrus og tilhørende opvækststrækninger i åerne, at et regnbueudslip ikke påvirker den naturlige bestand af havørreder i væsentlig grad.

Det er vores overbevisning at hvis der bare er lidt politisk velvilje og miljømæssig ansvarlighed, kan gøres noget i fremtiden, så skaderne begrænses når der drives stordrift af regnbueørreder i de indre danske farvande.  

Et andet meget stort problem er det store ulovlige garnsætteri der straks opstår, når det rygtes at der igen har været et stort udslip, det betyder nemlig at mange af gydemodne havørreder går til i disse garn hvor de skulle have været op og formere sig i vore åer.

Vi vil fra Udsætningsforeningen Vestsjælland opfordre til, at der bliver gjort en større indsats omkring kontrollen af ulovligt udsatte garn inden for 100 m. grænsen.

Vi bliver gentagende gange oplyst fra Fiskerikontrollen at der ikke er ressourcer til den kystnære kontrol.  

Men kontrol alene gør det ikke. Sanktionsmuligheder, der virkelig kan mærkes ved groft lovbrud, er også en vigtig forudsætning for at komme det ulovlige garnfiskeri til livs.

Da der i de senere år er brugt mange penge på at styrke det rekreative fiskeri til gavn for den brede befolkning, er det meget frustrerende at nogle få skal ødelægge det, uden det har nævneværdig betydning hvis deres ulovligheder bliver opdaget.

Det er en udbredt holdning blandt ”piratfiskerne”, at der er en minimal risiko for at blive stillet til ansvar på grund af manglende ressourcer til fiskerikontrollen.

Udsætningsforeningen Vestsjælland vil nu prøve at få politikerne til at tage deres ansvar alvorligt og tilføre kontrollen flere midler, samt føre tilsyn med havdambrugene i de indre danske farvande, at der er foretaget foranstaltninger mod havari, så der ikke i fremtiden sker store udslip.

 

P.F.V.

Kurt Jørgensen