Ministeren for fødevarer, landbryg og fiskeri


 

Bjørn Larsen                                                                     København, den

Brobyvej 42                                                                      Sagsnr.: 13429        16 JAN, 2012

4180 Sorø                                                                         Dok.nr.: 324793

Kære Bjørn Larsen

Tak for din henvendelse fra 9. december 2011 vedrørende fisketegn og brugerbetaling.

Helt konkret har regeringen truffet beslutning om, at der skal afsættes 66 mio. kr. årligt på finansloven i 2012 og 2013 til vandløbsrestaurering, og at Fiskeplejen i den forbindelse skal bidrage med 10 mio. kr. årligt.

Fiskeplejeordningen, der er selvfinansieret via indtægterne fra lyst- og fritidsfisker­tegnene, har til formål at fremme den naturlige reproduktion af fiskebestandene, hvilket sker via en indsats, der bl.a. omfatter udsætning af fisk og forbedring af fiskenes leveforhold. Udover beslutningen om, at Fiskeplejen til vandløbsrestaurering i 2012 og 2013 skal bidrage med 10 mio. kr. årligt, er det samtidig besluttet, at prisen for lystfiskertegnet skal stige, så lystfiskerkortet fremover årligt vil koste 185 kr., et ugekort 130 kr. og et dagkort 40 kr. Prisen for et fritidsfiskertegn vil også stige, så det fremover vil koste 300 kr. årligt. Det synes jeg er en lille stigning i forhold til den store betydning, det vil have for henholdsvis udsætninger af fisk og for vandløbsindsatsen, der vil blive forstærket. Med prisstigningerne vurderes det i øvrigt, at den hidtidige Fiskepleje kan opretholdes på et nogenlunde uændret niveau.

Jeg ser det som et mål at få bragt de danske vandløb i en tilstand, så fiskebestandene naturligt kan reproducere sig selv. Det er jo bedre, at vi får sunde bæredygtige fiskebestande, der selv kan klare reproduktionen, så vi ikke i større omfang behøver at udsætte yngel for at vedblive med at have fisk i vores vandløb og indre farvande.

Med venlig hilsen

Slotsholmsgade 12                                     Hf.,: 33 92 33 01                                        CVR-nr: 22 §0 SS 19                                 www.fvmdk

1216 København K                                     fax: 33 14 50 4,2                                        EAN 579 SCWO 87S 910                                   Internet: tvrneVin.dk