Forside

Aktuel

Issefjordens Ørredsammenslutning 

Oprindelige ørreder i Karup  Å 

Hormonforstyrrelse 

 Ørredudsætninger 

Regnbueørreder - faunaforurening    

Fiskehistorie fra Grønland

Links

Webmaster

Nekrolog over Østersøtorsken?


Sådan kan torsk altså se ud, hvis de får tid til at vokse.

 

Er det mon efterhånden på tide at skrive Østersøtorskens nekrolog? Noget kunne tyde på det, efter at EU’s fødevareministre har klaret deres årlige tildeling af kvoter. Igen valgte man at se bort fra det saglige og lade det for store fiskeri fortsætte. Begrundelsen var selvfølgelig, at torskefiskeriet er levebrødet for nogle erhvervsfiskere – men hvor længe endnu?

Ikke bare for høje kvoter plager Østersøens torskebestand. Selve havområdet er følsomt fra naturens hånd med blot en smal forbindelse til Atlanterhavet gennem de danske bælter og Øresund. Dertil er Østersøen udsat for stor tilstrømning af ferskvand fra floder og elve. Det betyder for torskens vedkommende, at der kan være stor forskel på, hvor stærke de enkelte årgange af torsk er, alt efter den aktuelle saltholdighed i ægstadiet. Altså: Tilfældige vindforhold er afgørende for, om torsken har ynglesucces eller ej. Desuden er føderigeligheden ikke så stor som i andre mere salte farvande, og torskens vækst derfor dårligere. Endelig er Østersøen stadig udsat for en betydelig forurening, og det er vanskeligt at spå, om det bliver bedre fremover, især da det må forudses, at de baltiske lande og Polen med tiden bliver ”bedre” til at forurene, når de får et landbrug, som vi kender det i Danmark.

De før nævnte lande står også for en stor del af det ulovlige fiskeri i Østersøen, og denne del af fiskeriet orkede EU ikke at stille noget op overfor. Men en indsats imod ulovlighederne ville jo også skade erhvervet.

Den danske fødevareminister – der er en sand liberal – har endda gjort en særlig indsats for at frede ulovligt fiskeri. Sideløbende med optakten til fiskeriforhandlingerne i EU har han planlagt en yderligere nedskæring af fiskerikontrollen i 07. Denne nedskæring - der kommer oveni flere nedskæringer de senere år – skulle sikre, at erhvervsfiskerne kan undgå for megen utidig inspektion, og som sidegevinst vil det nok være slut med at jagte fritidsfiskere, der sætter deres garn ulovligt.

Så det går fint i lille Danmark – vi passer på natur og miljø, så andre kan lære af os!!

Desværre kan vi ikke være sikre på, at andre lande ikke gør det!

 

Bjørn Larsen.