Forside

Aktuel

Issefjordens Ørredsammenslutning 

Oprindelige ørreder i Karup  Å 

Hormonforstyrrelse 

 Ørredudsætninger 

Regnbueørreder - faunaforurening    

Fiskehistorie fra Grønland

Links

Webmaster

Regnbueproblemet

 

Vi har på Vestsjælland et tilbagevendende problem i de respektive fiskeforeninger med de mange og store udslip fra Musholm Lax.

Specielt ramt er de vestvendte åer ved Storebælt, men det må vel også være et problem i de fynske åer?

Herudover plages de kystnære områder af et voldsomt tyvfiskeri med

garn,  og hvor ”bifangsten” bl.a. vil være gydemodne havørreder, da udslippene altid sker om efteråret.

Netop nu  foregår der jo som bekendt en privatfinansieret  undersøgelse i de vestsjællandske åer om, hvorvidt  regnbuen gyder og ødelægger havørredens gydegravninger, samt forstyrrer åens øvrige liv.

Herudover kører Sportsfiskerforeningen for Slagelse og Omegn sin egen

undersøgelse om hvor mange der fanges. ”Fra 16/1 og til 21/2 har vi indberetning om 63 (!) regnbuer, bare alene i Tude å!” siger næstformand Jens O. Jensen og tilføjer: ”At uanset hvad gydeundersøgelsen måtte vise, må vi konstatere en særdeles massiv opgang af en faunafremmed fisk i vore relativt små åer”.

Sportsfiskerforeningen har også igennem de senere år, konstateret faldende fangster af bl.a. bækørreder i vores åer.

Derfor besluttede foreningen på sin generalforsamling i februar 05, at sætte mindstemålet for bækørred op til 40 cm for at styrke bestanden af avledygtige fisk.

” Men hvad nytter dette, hvis vore bange anelser bliver til en realitet.

Nej, Vestsjællands amt må på banen igen, de er tilsynsførende med Musholm Lax, og hvad siger amtet biologer egentligt til udviklingen i de vestsjællandske åer?”

 

Slagelse, den 25. feb. 05

 

                                                    Jens O. Jensen

                                                    Næstformand