Forside

Aktuel

Issefjordens Ørredsammenslutning 

Oprindelige ørreder i Karup  Å 

Hormonforstyrrelse 

 Ørredudsætninger 

Regnbueørreder - faunaforurening    

Fiskehistorie fra Grønland

Links

Webmaster

Sidste nyt om undslupne regnbuer.

 

En undersøgelse der tjener sit formål:  

Typisk for vore dage er ”undersøgelser” af forskellige forhold, hvor formålet mest er at lukke munden på kritiske røster ved at foregive en saglig afdækning af problemerne, for så at konkludere, at problemerne ikke eksisterer.

En undersøgelse af denne type har før været omtalt på hjemmesiden; nemlig den undersøgelse, der skulle have afdækket, hvor stort problemet med kønsforstyrrede fisk var i landsmålestok, men i stedet nøjedes med at undersøge for kvindelige kønshormoner i vandløb, så man kunne nå frem til, at problemet ikke eksisterede(!).  

En ny undersøgelse af slagsen er nu færdig. En undersøgelse, der skulle klarlægge den skade, undslupne regnbueørreder fra havbrug kan betyde for bestandene af rigtige ørreder i vandløb. Pressemeddelelse om undersøgelsen kan læses her på hjemmesiden.  

Undersøgelsen, der er betalt af de noget trængte havbrugeres forening, nøjes med at vurdere, om de forvildede regnbuer graver i legebanker, der tidligere er blevet benyttet af de rigtige ørreder, og på denne måde ødelægger æg og spæde larver. Som det fremgår af artikel her på hjemmesiden om de store regnbuers skadevirkninger i små ørredvandløb, er problemet med opgravninger i legebanker kun en del af det samlede problemkompleks!

Undersøgelsens leder – der er kendt for sin optimistiske vurdering af vandløbsbund som egnede legebanker for ørred – mener ikke at kunne finde mange steder, hvor regnbuer har rodet i legebanker, men dog en del. Der er altså ikke dækning for konklusionen, at problemet så godt som ikke eksisterer.

Endvidere har undersøgelsen været plaget af ekstreme vandføringer i det tidlige forår, noget der sikkert i sig selv har sløret billedet og gjort observationerne usikre, foruden at de omtalte mærkepæle ved legebanker i vid udstrækning er blevet revet bort af vandmasserne.

 En undersøgelse, der lider af væsentlige svagheder – om end noget skyldes vejrliget – samt undlader at behandle væsentlige spørgsmål, er ikke meget bevendt, men den skal da nok blive brugt af havbrugere og de myndigheder i amt og stat, der har givet tilladelse til, at faunaforureningen kan foregå. Medierne, der for hovedpartens vedkommende står på erhvervslivets side, vil sikkert også ukritisk kundgøre, at de utilfredse lystfiskere nu er tilbagevist.

Hos ”Danmarks Fiskeriundersøgelser” (DFU) i Silkeborg skal man nok vare sig for at fare ud imod en faunaforurening – hvor massiv den end er - hvor skylden ligger hos et erhverv.

Denne institution har hidtil kun kaldt det faunaforurening, når havørreder søger op i andre vandløb end et såkaldt ”hjemvandløb”. Denne strejfning, der altid har foregået og er ganske naturlig, har så været brugt som en art ”alibi” for at stoppe de effektive kystudsætninger, så fisketegnsmidler kunne frigøres til andre formål.  

Men mon det sidste ord er sagt i sagen? Sikkert ikke, hvis man skal tage efter udtalelsen (også her på hjemmesiden) fra Slagelse Sportsfiskerforening, hvor vurderingen af ”undersøgelsen” er særdeles negativ.

Det er at føje spot til skade, når lystfiskerne oveni forringelsen af udsætningerne kommer ud for, at ”deres” vandløb inficeres med ukrudt, som de store undslupne regnbuer rettelig bør benævnes!

 Bjørn Larsen.