Forside

 Aktuel

 Isefjordens      Ørredsammenslutning     

 Oprindelige ørreder i Karup Å

 Hormonforstyrelse

 Ørredudsætninger 

 Regnbueørreder - faunaforurening

 Fiskehistorie fra  Grønland

 Links

 Kontakt

 Web-master

 

 

 

 

cc Bjørn Larsen

 

Creative Commons License
Denne værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser. 2.5 Danmark Licens.

 

 

 

Miljøpolitik i skred!

 

I en tidligere artikel er udviklingen i dansk miljøpolitik gennem tiderne behandlet, og det er blevet gennemgået hvordan der fra politisk hold – trods mange kønne ord – har været bestræbelser på at få dæmpet danskernes interesse for et bedre miljø gennem indførelse af grønne afgifter (der viste sig at være simpel indirekte beskatning) og dernæst forsøg på at erstatte konkrete tiltag for t bedre miljø med diffus ”naturromantik”.

På trods af disse ”afledningsmanøvrer” så det dog ud til, at den ægte miljøinteresse igen var på fremmarch i befolkningen, og det var ikke behageligt for flertallet af partier, der vægter erhvervsinteresserne højst.

På meget kort tid kom der så stærkt øget fokus på ”den globale opvarmning”, og så måtte alt andet jo vige for diverse skrækvisioner og diskussioner om, hvad der skulle gøres ved denne overhængende fare. Medierne fulgte som sædvanlig godt med, og miljø/klimaministeren stod flere gange og ”græd” ved Grønlands største isbræ.

Hertil kan passende bemærkes, at vi naturligvis skal have styr på vores forbrug af fossile brændstoffer (alene for at undgå en akut mangelsituation) og luftforureningen med diverse affaldsstoffer fra trafik, produktion og private, men at mene, at vore aktiviteter er årsag til større klimaændringer, er måske lovlig arrogant, og forbigår omhyggeligt kraftige klimaforandringer i fortiden. Tænk blot på vikingetiden med både højere temperatur og vandstand, og med et energiforbrug, der overvejende baserede sig på ”rugbrødsmotorer”!

Men i vore dage, hvor historisk indsigt nærmest betragtes som noget useriøst, er det naturligvis ret enkelt at skabe en stemning omkring, at klimaændringer primært er menneskeskabte.

Som middel til at undgå klimaændringen er allerede fremkommet forslag om øgede ”grønne afgifter” (der som tidligere rammer de laveste indtægter hårdest). Især SF og de radikale har været ivrige på dette felt, men andre partier er også positive. 

Men hvad er det så indenfor miljøspørgsmålene, der nu så godt som er røget ud af fokus?

Nogle emner af betydning for lystfiskere skal nævnes: 

Der er tavshed omkring den grove overfiskning, der erhvervsmæssigt finder sted på flere fiskearter – især torskene. Havdambrugene får frit lov til at udfolde sig med deres jævnlige udslip af store regnbuer, der kan terrorisere de små ørredvandløb, og regeringen arbejder på at fordoble antallet af brug. Der tillades stadig trawlfiskeri i søer efter aborrer, hvilket er negativt for de ramte søers tilstand. Dertil er der ingen vilje til at tage planerne for landbrugets forbrug af gødning og giftstoffer højtideligt.

Hvad der gemmes bort er først og fremmest krav til erhvervslivet.

Et meget væsentligt miljøproblem for lystfiskere er den nyligt gennemførte kommunalreform, hvor de nye storkommuner har overtaget bl.a. ansvaret for miljøet fra de nedlagte amter, og her ligger alt i kaos, både som følge af omlægningen og pengemangel. Tilsynet med erhvervsvirksomheder er nærmest gået i stå og rensningsanlæg misligholdes (disse anlæg er jo ikke umiddelbart ”synlige” i borgernes dagligdag som f.eks. børnehaver og skoler)

Situationen er særlig grotesk, når betænkes, at staten hvert år har haft et dundrende overskud – ca. 100 mia. pr. år og sagtens kunne overlade kommunerne de nødvendige midler. Overskuddet nævnes en enkelt gang hvert forår og ”glemmes” så af alle inkl. Medierne. Resten af året hører vi så beklagelser over, at der mangler penge(!)

Man må håbe at befolkningen – trods det ikke ligefrem høje oplysningsniveau – gennemskuer, hvordan der manipuleres med den, så væsentlige spørgsmål lettere kan fejes ind under gulvtæppet. 

 Bjørn Larsen.