Forside

Aktuel

Issefjordens Ørredsammenslutning 

Oprindelige ørreder i Karup  Å 

Hormonforstyrrelse 

 Ørredudsætninger 

Regnbueørreder - faunaforurening    

Fiskehistorie fra Grønland

Links

Webmaster

Stop faunaforureningen af vore vandløb! 
Eller Musholm Lax frikender sig selv!

 

Lystfiskere fra hele Vestsjælland tager afstand fra den af Dansk Havbrugs v/Kurt Malmbaks finansierede pilotundersøgelse af de undslupne regnbuers gøren og laden i vores vandløb. 
Hvor undersøgelsen forsøger at frikende virksomheden, mangler vi stadig alle de andre faktorer om sygdomsrisici, stressfaktoren over for åens normale fisk samt det faktum at regnbuen er en fremmed fisk, d.v.s. den må ikke udsættes i Danmark. Dette betragtes som faunaforurening i flg. danske myndigheder.

Selve undersøgelsen må også siges at være behæftes med en vis usikkerhed, idet megen af den registrering vi var med til at foretage i februar 2005 var meget svær at følge op på i april, da det havde været et meget kraftigt tøbrud, og at vi derfor ikke kunne finde mange af registreringsmarkeringerne. 

Men for at vende tilbage til udgangspunktet: Hvorfor har vi denne situation? Fordi Musholm Lax ikke ser sig i stand til forhindre disse voldsomme udslip (alene i 2004 ca. 60.000 fisk!) Derfor påhviler der tilsynsmyndigheden (Vestj. amt) et meget stort ansvar for at sikre sig at ovennævnte virksomhed overholder de påbud der måtte være udstedt, siger næstformand Jens O. Jensen Sportfiskerforeningen for Slagelse og Omegn. Ellers må virksomheden lukke eller indskrænke.

Et andet meget stort problem er det store ulovlige garnsætteri der straks opstår, når det rygtes at der igen har været et stort udslip, det betyder nemlig at mange af gydemodne havørreder går til i disse garn hvor de skulle have været op og formere sig i vore åer.