Forside

Aktuel

Issefjordens Ørredsammenslutning 

Oprindelige ørreder i Karup  Å 

Hormonforstyrrelse 

 Ørredudsætninger 

Regnbueørreder - faunaforurening    

Fiskehistorie fra Grønland

Links

Webmaster

”Musholm Lax” vil udvide!

 

Det berygtede havbrug ”Musholm Lax” i Storebælt fremturer og vil nu udvide til det dobbelte. I stedet for at afvise dette projekt og anbefale en afvikling af det vindudsatte havbrug med de mange udslip af store regnbueørreder, har Vestsjællands amtsråd med kun et par stemmer imod godkendt projektet, uden naturligvis at komme ind på udslippene i amtsrådets møde!!

Den nye tilladelse er selvfølgelig anket til Miljøstyrelsen af de skadelidte lyst/sportsfiskerforeninger, der har interesser i Tude å’s vandsystem, og så må vi se, hvad der kommer ud af det. Også Miljøministeren er blevet orienteret om havbrugets faunaforurening, og hun siges jo at være meget miljøvenlig. Gad vide, om det atter bliver erhvervsinteresserne, der vinder, eller om embedsmænd og politikere for en gangs skyld lever op til de fede ord om at beskytte miljøet??

Det virker lidt opmuntrende, at havbrugets ”overfodermester” (må han vel benævnes) er gerådet ganske hysterisk i den lokale presse og anklager lystfiskerne for at sætte ørreder ud(!) at være trofæfiskere samt ikke at tage den ”undersøgelse”, havbrugernes forening har betalt, særlig højtideligt. Om denne ”undersøgelse” andetsteds på hjemmesiden. Den vrede mand kender vist heller ikke forskel på sine egne burfisk og de rigtige ørreder, der efter forringelser af udsætningerne dog stadig udsættes og ikke er faunaforurening. Endelig lider han af den vrangforestilling, at der i de senere år er kommet mange flere havørreder til(!) Den arme havbruger må føle sig presset – og det er glædeligt – hvis han da ikke blot er et solidt dementi af, ”at den Herren giver et embede, giver han også forstand”. 

Hvis det skulle gå sådan, at havbruget får tilladelse til sin store udvidelse, vil det – med udsigt til forøgede udslip – være på sin plads med lidt anvisninger på fangst og anvendelse af burfiskene:

Fangstmetoder: Efter et af de sædvanlige udslip myldrer det med store regnbuer langs kysten – ofte helt inde på knædybt vand. Til start kan de være vanskelige at få kontakt med efter lige at have forladt den regelmæssige fodring. Vittige hoveder påstår, at bidelysten stiger, hvis man er påklædt som en fodermester, men det er måske kun en joke, Mere reelt er det, at en god agn er de små gule ørepropper af plastik, der ligner foderpiller. Efterhånden bider de mere villigt på fx orm eller rejer, samt små blink (gerne med rødt som dominerende farve) og fluer (i skrappe kulører). Fiskene kæmper pænt, men taber ret hurtigt pusten (de fleste mangler så godt som halefinne).
Det kan varmt anbefales ansvarsbevidste lystfiskere at fiske energisk efter de undslupne regnbuer, når et udslip rygtes. De fisk, du har fanget ved kysten, går jo ikke op og laver ulykker i de små ørredvandløb! 

Anvendelse: Da du er en ordentlig lystfisker, har du naturligvis ikke smidt noget ud af din måske ret store fangst, og du kan heller ikke (som nogle garnfiskere dyrker) tillade dig at sælge løs af fiskene for en 50-er pr. stk. så du har lidt af et problem!
Sagen er den, at fiskenes kvalitet er ret ringe (løse i kødet og uden smag) og hvad indeholder de mon af medicinrester? Jeg har hørt om lystfiskere, hvor ”hjemmefronten” har nedlagt forbud mod hjemtagning med spisning for øje! Selv har jeg prøvet at servere lidt af en sådan regnbue (henholdsvis rå og kogt) for mine katte, der hånligt vendte rumpen til.
Det er vist heller ikke for godt at koge fiskene og smide dem ud til hønsene (hvis man da har sådant fjerkræ) pga. evt. medicinrester.
Af samme grund er det nok heller ikke forsvarligt at forære regnbuer til bekendte, der måske ellers ikke har megen forstand på, hvordan ordentlig fisk skal smage, og som uden tvivl ville være glade for sådan en fin ”laks”.
Men hvordan så komme af med fangsten? Ja, skraldebøtten er naturligvis en mulighed, og nedgravning ved frugtbuske en anden. Især ribs og solbær ”betaler” pænt for en sådan gødning, og svampe og jordbakterier klarer sikkert evt. skadelige stoffer. Man kan da endelig, som en kendt lystfiskerskribent beretter, komme af med problemet i det nærmeste krat.
Det må dog til slut nævnes, at fiskenes kvalitet bedres noget, hvis de i længere tid har været ”på fri finne” i havet, men det kan være vanskeligt at vurdere. I løbet af et efterår kan der være måske 3-4 udslip, der overlapper hinanden, så det er svært at vide, hvor længe en given fisk har levet naturligt.
Men gå frisk til den og hjælp med til at udrydde så mange som muligt af ”ukrudtsfiskene”, når du hører om, at der har været udslip. Du hjælper bestandene af rigtige ørreder (der ikke har det for godt efter forringelsen af udsætningerne) samt de foreninger, der gennem mange år har gjort en stor indsats for gode ørredvandløb.

 

Bjørn Larsen.