Forside

Aktuel

Issefjordens Ørredsammenslutning 

Oprindelige ørreder i Karup  Å 

Hormonforstyrrelse 

 Ørredudsætninger 

Regnbueørreder - faunaforurening    

Fiskehistorie fra Grønland

Links

Webmaster

                                                                                          

 Tiltrængt nyt initiativ!

”Dansk Videncenter for Sportsfiskeri”.

 For nylig er et nyt initiativ med ovenstående navn blevet søsat, og skal man dømme efter dets formålsparagraf, kan det godt udvikle sig til at blive af værdi for danske sports/lystfiskere. Her ser man det som en af sine vigtigste opgaver detaljeret at kortlægge danske sportsfiskere og deres adfærd. Man vil kortlægge sportsfiskeriets samfundsøkonomiske værdi, der er af stor betydning at kende lidt nærmere til, så det rekreative fiskeris interesser bedre kan forsvares overfor erhvervsinteresser, der i miljøkonflikter langt lettere kan møde med økonomiske argumenter for, at der er store interesser på spil, hvis ikke myndighederne giver tilladelse til, at dette eller hint vådområde belastes/ødelægges.

Centret vil desuden indsamle og formidle ny og gammel viden. Dette er også meget væsentligt, når det betænkes, at noget der har plaget lystfiskeriet de senere år, er ”moderetninger” indenfor forskningen i fiskeribiologi – vel at mærke moderetninger, der går fint i hak med myndighedernes ønske om besparelser, hvad der især har ramt udsætningerne af ørred og forringet fiskeriet. Her kunne det være godt, om ældre, seriøs forskning, der gennem mange år dannede grundlaget for et godt ørredfiskeri, blev trukket frem og stillet op overfor ”moderetningerne”

At den ældre viden er vigtig at få frem blev netop for nylig ”skåret ud i pap”, da det endelig blev erkendt, at de store udsætninger af geddeyngel ikke nyttede. Det er gammel viden, og gennem en del år kunne udgifterne til disse udsætninger altså være sparet og i stedet brugt til de udsætninger af ørred, man fra gammel tid ved giver det bedste afkast. Gad for resten vide, om det nye center har haft en finger med i spillet og sørget for, at en større offentlighed – som det skete – fik kendskab til sagen?

Mere om geddeudsætningerne andetsteds på denne hjemmeside!

Også ”fisketurismen” agter centret at kigge nærmere efter i sømmene – hvor mange ”fisketurister” der er, hvad de fisker efter, hvad de fanger o.s.v. 

Ovenstående er kun et udpluk (med kommentarer) af, hvad ”Dansk Videncenter for Sportsfiskeri” vil beskæftige sig med.

Du vil – såfremt centret kommer godt fra start – kunne finde nyt på hjemmesiden www.videncenterforsportsfiskeri.dk

 

Bjørn Larsen.